Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีประกาศปิดที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 6 พ.ค. 2564 เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้าหน่วย

236019xx

 

พ.ต.อ.เฉลิมชนม์   แหลมทอง

ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

 

งานบริการ

link 1

 

link 2

 

link 3

 

link 4

แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

petition