Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ประกาศ ตม.จว.จันทบุรี เปิดให้บริการจัดเก็บขัอมูลอัตลักษณ์เพิ้มเติมจากวันทำการปกติ วันที่ 10-16 เม.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.


หัวหน้าหน่วย

236019xx

 

พ.ต.อ.เฉลิมชนม์   แหลมทอง

ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

 

งานบริการ

link 1

 

link 2

 

link 3

 

link 4

แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

petition