Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ขอความร่วมมือกลุ่มแรงงาน 3 สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา) ที่ผ่านการลงทะเบียนกับกรมการจัดหางาน ให้มาจัดเก็บข้อมูลอัตลักษณ์บุคคล ณ สนง.ตม.จว.จันทบุรี ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี ภายในวันที่ 9 เม.ย. 2564 เนื่องจากวันที่ 6 , 12-15 เม.ย. 64 เป็นวันหยุดราชการ


หัวหน้าหน่วย

236019xx

 

พ.ต.อ.เฉลิมชนม์   แหลมทอง

ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

 

งานบริการ

link 1

 

link 2

 

link 3

 

link 4

แจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

petition