Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

thzh-CNen

พ.ต.อ.เฉลิมชนม์   แหลมทอง

ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

link 1

link 2

link 3

link 4

ประวัติความเป็นมา

ด่านตรวจคนเข้าเมืองโป่งน้ำร้อน 

    เมื่อปี พ.ศ. 2470 รัฐบาลไทยในสมเด็จพระปรมิทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงตรา พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2470 ขึ้น พร้อมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองขึ้นมา เรียกว่า กรมตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งหนึ่งในหน่วยงานนั้นก็คือ กองตรวจคนเข้าเมืองมณฑลจันทบุรี กรมตรวจคนเข้าเมือง สังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีด่านตรวจคนเข้าเมืองระยอง ในจังหวัดระยอง ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอคลองใหญ่ และด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอแหลมงอบ ในจังหวัดตราด ขึ้นอยู่สังกัดบังคับบัญชาของด่านตรวจคนเข้าเมืองมณฑลนี้ โดยเริ่มแรกมีที่ตั้งอยู่ในค่ายทหารจังหวัดจันทบุรี

 

ดูเพิ่มเติม

ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของ สตม.

ประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันทุจริต

  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  3. แกลอรี

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง...

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง...

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:15

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง...

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:14

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง...

วันเสาร์, 22 มกราคม 2565 10:14

ตัวอย่างข้อมูลในการนำเสนอเนื้อหาหรือบทความ Article ท่านสามารถลบหรือทำการแก้ไขเนื้อหาหรือบทความนี้ เพื่อเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง...

วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565 12:28

ประกาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565...

ปฏิทินกิจกรรม (google)

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

link 2

link 3

link 4

link 6

link 8

1487315177057

link 9

1487315346563

1487315367214

1487316005602

1487316084465

สถิติเว็บไซต์

มี 16 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แกลอรี