Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมือง จันทบุรี

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีหน้าที่ความรับผิดชอบในด้านต่างๆ ดังนี้

 

1. งานอำนวยการ

     - งานธุรการทั่วไป

     - งานบริหารงานบุคคล

     - งานสวัสดิการและบ้านพัก

     - งานนโยบายและแผน

     - งานสถิติและวิชาการ

     - งานการเงิน บัญชี และงบประมาณ

     - งานพัสดุ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะ อาคาร สถานที่

 

2. งานบริการคนเข้าเมือง

     - งานรับคำขอมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

     - งานอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว

     - แจ้งที่พักอาศัยและรายงานตัวอยู่ในราชอาณาจักรเดินกว่า 90 วัน

     - งานอนุญาตเพื่อกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก

 

3. งานสืบสวนปราบปราม

     - สืบสวนปราบปรามผู้กระทำผิดป้องกันและปราบปรามแรงงานต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย

     - ควบคุมคนต้องห้าม ได้แก่ งานผลักดัน - ส่งกลับ คนต่างด้าว

     - งานการข่าวด้านความมั่นคง และอาชญากรรมข้ามชาติ

 

4. งานตรวจบุคคลและพาหนะ

     - งานตรวจบุคคลและพาหนะที่เดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร

     - งานดำเนินการเกี่ยวกับคนต้องห้ามซึ่งมีลักษณะต้องห้ามเดินทางเข้า – ออก ราชอาณาจักร

     - งานดำเนินการเปรียบเทียบปรับกรณีอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

 

 

หัวหน้าหน่วย

236019xx

 

พ.ต.อ.เฉลิมชนม์   แหลมทอง

ผกก.ตม.จว.จันทบุรี

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png0.png4.png0.png0.png2.png5.png
วันนี้54
เมื่อวานนี้91
อาทิตย์นี้482
เดือนนี้1620
รวม40025

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน