การแจ้งที่พักอาศัยออนไลน์ 24 ชั่วโมง

แจ้งที่พักอาศัยออนไลน์

ตม.จว.จันทบุรีเปิดให้บริการรับแจ้งที่พักอาศัยของคนต่างด้าว สำหรับผู้ประกอบการ  ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยท่านสามารถแจ้งผ่านเว็บไซน์ของ ตม.จว.จันทบุรี ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.chanthaburiimmigration.com  หรือ  คลิ๊กที่นี้

 

 
Find the Best Web Hosting which offers reliable service and top quality support
หัวหน้าหน่วยงาน
พ.ต.ท.พรรณศักดิ์  วรวิบูลย์สวัสดิ์
สวญ.ตม.จว.จันทบุรี
เวลา
ราคาน้ำมันวันนี้
ราคาทองคำวันนี้

Chan

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี  CHANTHABURIIMMIGRATION
หมู่ 1 ต.ทับไทร อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี 22140
โทรศัพท์ 0-3938-7127  โทรสาร 0 - 3938 - 7127 ต่อ 18